Malmberg, T. (2020). Suomalaisen mediatutkimuksen historiaa 4: Määrällinen sisällön erittely ja vertaileva ulkomaanuutistutkimus. Media & viestintä, 43(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/91083