H, A. (2020). English abstracts Media & viestintä 2/2020. Media & Viestintä, 43(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/95681