Hirsto, Heidi, ja Ville Manninen. 2023. ”Startup-sijoittajat portinvartijoina journalismin kentällä”. Media & viestintä 46 (1):1-22. https://doi.org/10.23983/mv.128169.