Suhonen, Pertti. 2016. ”Hallitus Gallupjournalismin Ristipaineissa”. Media & Viestintä 39 (2). https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/61430.