Malmelin, Nando. 2015. ”Luova tuho? Luovuuden asema media-alan käytännöissä ja tutkimuksessa”. Media & viestintä 38 (1). https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/62105.