Laine, Antti, ja Riikka Turtiainen. 2018. ”Urheilujournalismi Vallan Vahtikoirana? Tapauskohtaisessa Tarkastelussa Huippu-Urheilun muutostyötä käsittelevä Uutisointi Suomalaisissa Sanomalehdissä”. Media & Viestintä 41 (4). https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/77461.