Kulkki-Nieminen, A. (2020) ”Journalistisia tekstejä selkokielellä: Saavutettavan median tarjonnasta ja erityispiirteistä”, Media & viestintä, 43(4). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/100622 (Viitattu: 5joulukuuta2023).