Laitinen, K. (2020) ”Työyhteisön teknologiavälitteinen vuorovaikutus”, Media & viestintä, 43(4). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/100624 (Viitattu: 5joulukuuta2023).