Malmberg, T. (2021) ”Suomalaisen mediatutkimuksen historiaa 8: Mediavalistuksen esteet 1: hegemonia”, Media & viestintä, 44(1), ss. 192-204. Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/107307 (Viitattu: 8toukokuuta2021).