Mäki-Kuutti, A.-M. (2021) ”Jeppe, korona ja liberaalin terveyskurin paradoksit”, Media & viestintä, 44(1), ss. 205-209. Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/107308 (Viitattu: 8toukokuuta2021).