Aslama Horowitz, M. (2021) ”Oikeuksien ongelmat alustojen aikakaudella”, Media & viestintä, 44(2), ss. 178–182. Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/109869 (Viitattu: 30marraskuuta2021).