s, t (2022) ”English abstracts Media & viestintä 2/2022”, Media & viestintä, 45(2). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/120287 (Viitattu: 1lokakuuta2022).