s, t (2022) ”English abstracts Media & viestintä 4/2022”, Media & viestintä, 45(4). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/125631 (Viitattu: 16huhtikuuta2024).