Hirsto, H. ja Manninen, V. (2023) ”Startup-sijoittajat portinvartijoina journalismin kentällä”, Media & viestintä, 46(1), ss. 1–22. doi: 10.23983/mv.128169.