s, t (2023) ”English abstracts Media & viestintä 1/2023”, Media & viestintä, 46(1). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/128183 (Viitattu: 19heinäkuuta2024).