s, t (2023) ”English abstracts Media & viestintä 3/2023”, Media & viestintä, 46(3). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/137071 (Viitattu: 13heinäkuuta2024).