Nikunen, K. (2016) ”Tunteesta mediaan: Solidaarisuus, arvontuotanto ja data hybridissä mediaympäristössä”, Media & viestintä, 39(4). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/61412 (Viitattu: 30maaliskuuta2023).