Suhonen, P. (2016) ”Hallitus gallupjournalismin ristipaineissa”, Media & viestintä, 39(2). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/61430 (Viitattu: 24syyskuuta2020).