Karvonen, E. (2000) ”Tulkintakehys (frame) ja kehystäminen”, Media & viestintä, 23(2). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/61529 (Viitattu: 25marraskuuta2020).