Pölönen, J. (2015) ”Suomenkieliset kanavat ja julkaisut Julkaisufoorumissa”, Media & viestintä, 38(4). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/62073 (Viitattu: 1maaliskuuta2024).