Malmelin, N. (2015) ”Luova tuho? Luovuuden asema media-alan käytännöissä ja tutkimuksessa”, Media & viestintä, 38(1). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/62105 (Viitattu: 22huhtikuuta2024).