Ruoho, I. (2013) ”Suhdanteiden mahti”, Media & viestintä, 36(3-4). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/62258 (Viitattu: 7joulukuuta2022).