Kähkönen, H. (2013) ”Siltoja ja raja-aitoja<br>Venäläiskuva paikallisjournalismissa Etelä-Karjalassa”, Media & viestintä, 36(3-4). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/62260 (Viitattu: 30marraskuuta2022).