Vainikka, E. (2013) ”Lukekaa enemmän sosiologiaa!<br>John Cornerin haastattelu”, Media & viestintä, 36(3-4). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/62262 (Viitattu: 7joulukuuta2022).