Nordenstreng, K. ja Kivikuru, U. (2013) ”Akateeminen ajankuva 1950-luvun jälkeen<br>Millaisessa ympäristössä Pertti Hemánus ja Osmo A. Wiio vaikuttivat?”, Media & viestintä, 36(3-4). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/62263 (Viitattu: 30marraskuuta2022).