Vesterinen, O. (2013) ”Nuoret ja media”, Media & viestintä, 36(3-4). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/62264 (Viitattu: 7joulukuuta2022).