Media & viestintä, M. (2013) ”English summaries”, Media & viestintä, 36(3-4). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/62265 (Viitattu: 2joulukuuta2022).