Virtanen, M. (2013) ”Tutkimuksen ja median välissä”, Media & viestintä, 36(3-4). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/62267 (Viitattu: 7joulukuuta2022).