Malmberg, T. (2013) ”Pertti Hemánus ja suomalaisen tiedotusopin käänteet 1950-luvulta 1990-luvulle”, Media & viestintä, 36(3-4). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/62268 (Viitattu: 2joulukuuta2022).