Media & viestintä, M. (2010) ”English summaries”, Media & viestintä, 33(3). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/62931 (Viitattu: 28marraskuuta2020).