Vainikka, E. (2014) ”Laaksonen, Salla-Maaria; Matikainen, Janne & Tikka, Minttu (toim.) (2013). <br><i>Otteita verkosta: verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät</i&gt;”, Media & viestintä, 37(3). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/63039 (Viitattu: 12heinäkuuta2020).