Kivikuru, U. (1995) ”Yleisöstä - yleisöttä”, Media & viestintä, 18(3). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/63360 (Viitattu: 27toukokuuta2022).