Pöntinen, P. (1995) ”Metodisella matkalla<br>Faircloughin kriittinen diskurssianalyysi ja mediaetnografian ongelmat”, Media & viestintä, 18(3). doi: 10.23983/mv.63364.