Malmberg, T. (2017) ”Populaarijournalismin tutkimus ennen kulttuurintutkimusta”, Media & viestintä, 40(1-2). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/64988 (Viitattu: 19lokakuuta2021).