U, N. (2018) ”Kirjoittajat Media & viestintä 1/2018”, Media & viestintä, 41(1). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/69920 (Viitattu: 23tammikuuta2021).