Voitto, R. (2013) ”Pietilä, Kauko (2012). Journalismi ammattina. Journalistiprofession teoria”, Media & viestintä, 36(3-4). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/70490 (Viitattu: 30marraskuuta2022).