Erkki, K. (2013) ”Pernaa, Ville & Railo, Erkka (toim.) (2012). Jytky. Eduskuntavaalien 2011 mediajulkisuus”, Media & viestintä, 36(3-4). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/70491 (Viitattu: 30marraskuuta2022).