Simola, M. K. (2010) ”Marianne Liljeström & Susanna Paasonen (toim.) (2010). Working with Affect in Feminist Readings. Disturbing differences”, Media & viestintä, 33(4). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/70519 (Viitattu: 2maaliskuuta2024).