Kuutti, H. (1995) ”Elina Sana (toim.): Tieto- opista mediapeliin”, Media & viestintä, 18(3). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/70731 (Viitattu: 27toukokuuta2022).