Liikkanen, M. (1995) ”Tekstin ja vastaanoton ristiriitoja. Reseptio ja yleisö aiheina pohjoismaisilla joukkoviestintätutkimuksen päivillä Helsingörissä Tanskassa 12- 15. elokuuta 1995”, Media & viestintä, 18(3). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/70733 (Viitattu: 27toukokuuta2022).