Kantola, I. (1990) ”Tieteen ja journalismin vastuunjakopeli”, Media & viestintä, 13(1). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/70923 (Viitattu: 16huhtikuuta2024).