Hynninen, E. (1985) ”Kaapelitelevisio paikallisena joukkotiedotusvälineenä”, Media & viestintä, 8(4). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/73696 (Viitattu: 30maaliskuuta2023).