Järvelä, M.-L. (1985) ”Bourdieu: Sosiologian kysymyksiä”, Media & viestintä, 8(4). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/73704 (Viitattu: 7joulukuuta2022).