Nummijoki, S. (1986) ”Naisjournalistin huoneentaulu”, Media & viestintä, 9(3). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/73760 (Viitattu: 23toukokuuta2024).