Nieminen, S. ja Wiberg, M. (2018) Noudattaako Faktabaari faktantarkistuskriteereitä? – Kriittinen arvio, Media & viestintä, 41(3). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/75346 (Viitattu: 24maaliskuuta2019).