U, N. (2018) ”Kirjoittajat Media & viestintä 3/2018”, Media & viestintä, 41(3). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/75347 (Viitattu: 6heinäkuuta2022).