Maasilta, M. (2018) ”Mikä on mediatutkijan ekologinen jalanjälki?”, Media & viestintä, 41(3). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/75348 (Viitattu: 4kesäkuuta2020).