Kleemola, O. (2018) ”Avaruuden kuvien politiikkaa”, Media & viestintä, 41(3). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/75349 (Viitattu: 1kesäkuuta2020).