Ketonen-Oksi, S. (2018) ”Hyvä työelämä rakentuu vuorovaikutuksessa”, Media & viestintä, 41(3). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/75350 (Viitattu: 10heinäkuuta2020).