Laine, A. ja Turtiainen, R. (2018) ”Urheilujournalismi vallan vahtikoirana? Tapauskohtaisessa tarkastelussa huippu-urheilun muutostyötä käsittelevä uutisointi suomalaisissa sanomalehdissä”, Media & viestintä, 41(4). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/77461 (Viitattu: 23syyskuuta2019).